ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 97 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Faxgerät (das)
เครื่องแฟ็กซ์
Fotokopierer (der)
เครื่องถ่ายเอกสาร
Telefon (das)
โทรศัพท์
Projektor (der)
เครื่องฉาย
Computer (der)
คอมพิวเตอร์
Bildschirm (der)
จอภาพ
Funktioniert der Drucker?
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Datenträger (der)
แผ่นดิสก์
Taschenrechner (der)
เครื่องคิดเลข