บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 97 ออฟฟิซ: อุปกรณ์

คำศัพท์

เครื่องแฟ็กซ์
Faxgerät (das)
เครื่องถ่ายเอกสาร
Fotokopierer (der)
โทรศัพท์
Telefon (das)
เครื่องฉาย
Projektor (der)
คอมพิวเตอร์
Computer (der)
จอภาพ
Bildschirm (der)
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Funktioniert der Drucker?
แผ่นดิสก์
Datenträger (der)
เครื่องคิดเลข
Taschenrechner (der)

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม