ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 95 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Haben Sie Krücken?
คุณมีไม้เท้าไหม
Verstauchung (die)
เคล็ด
Sie haben einen Knochen gebrochen
คุณทำกระดูกหัก
Ich brauche ein Schmerzmittel
ผมจำเป็นยาสำหรับอาการปวด
Ich habe keinen hohen Blutdruck
ผมไม่ได้มีความดันโลหิตสูง
Ich bin schwanger
ฉันตั้งท้อง
Ich habe einen Ausschlag
ผมเป็นผื่น
Der Schnitt ist infiziert
มีการติดเชื่อในแผลที่ถูกบาด
Sehen Sie sich diesen Bluterguss an
ดูที่แผลฟกช้ำนี่
Grippe (die)
ไข้หวัดใหญ่
Ich bin erkältet
ผมมีอาการเป็นหวัด
Ich habe Schüttelfrost
ผมมีอาการหนาวสั่น
Wo tut es weh?
เจ็บที่ไหน
Überall
ทุกที่
Wie lange fühlen Sie sich schon so?
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกแบบนี้
Ich fühle mich seit drei Tagen so
ผมได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
Nehmen Sie irgendwelche Medikamente?
คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
Ja, für mein Herz
ใช่ สำหรับหัวใจของผม