ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 94 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Haben Sie Fieber?
คุณมีไข้หรือไม่
Ja, ich habe Fieber
ใช่ ผมมีไข้
Ich habe seit gestern Fieber
ผมมีไข้ตั้งแต่เมื่อวาน
Können Sie bitte einen Arzt rufen?
คุณจะกรุณาเรียกหมอให้ได้ไหม
Wann kommt der Arzt?
เมื่อไหร่หมอจะมา
Mein Fuß tut weh
เท้าของผมเจ็บ
Ich bin gefallen
ผมล้ม
Ich hatte einen Unfall
ผมประสบอุบัติเหตุ
Ich glaube, ich habe es gebrochen
ผมคิดว่าผมทำมันหัก
Bettruhe (die)
พักบนเตียง
Heizkissen (das)
กระเป๋าไฟฟ้า
Eisbeutel (der)
เจลเก็บความเย็น
Schlaufe (die)
ผ้าคล้องแขนคนเจ็บ
Sie brauchen einen Gipsverband
คุณจำเป็นต้องเข้าเฝือก

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ