ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 92 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Auf dem Land
ในประเทศ
Feld (das)
สนาม
Scheune (die)
ยุ้งข้าว
Bauernhof (der)
ไร่นา
Bauer (der)
ชาวนา
Traktor (der)
รถแทรกเตอร์
Der Himmel ist wunderschön
ท้องฟ้าสวยงาม
Man sieht so viele Sterne
มีดาวเยอะมากมาย
Es ist Vollmond
มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง
Ich liebe Sonne
ผมรักดวงอาทิตย์

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ