ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 91 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Ich mag keine Insekten
ผมไม่ชอบแมลง
Biene (die)
ผึ้ง
Sind hier immer so viele Fliegen?
มีแมลงวันเยอะอย่างนี้เสมอหรือ
Welche Art von Spinne?
แมงมุมชนิดไหน
Wurm (der)
หนอน
Schmetterling (der)
ผีเสื้อ
Marienkäfer (der)
เต่าทอง
Ameise (die)
มด
Raupe (die)
บุ้ง
Küchenschaben sind dreckig
แมลงสาบสกปรก
Das ist Insektenschutz
นี้คือยาขับไล่แมลง

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ