ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 90 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Hier gibt es viele Frösche
ที่นี่มีกบหลายตัว
Sind das Ziegen?
นั้นแพะใช่ไหม
Ente (die)
เป็ด
Kann der Papagei sprechen?
นกแก้วสามารถพูดคุยได้ไหม
Schildkröte (die)
เต่า
Affe (der)
ลิง
Ist die Schlange giftig?
งูมีพิษไหม
Kuh (die)
วัว
Eidechse (die)
จิ้งจก
Maus (die)
หนู
Krokodil (das)
จระเข้

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ