ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 89 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Tiere (die)
สัตว์
Haben Sie einen Hund?
คุณมีสุนัขไหม
Ich habe eine Allergie gegen Katzen
ผมแพ้แมว
Ich habe einen Vogel
ผมมีนกตัวหนึ่ง
Hase (der)
กระต่าย
Huhn (das)
ไก่
Hahn (der)
ไก่ตัวผู้
Pferd (das)
ม้า
Ich mag Pferde
ผมชอบม้า
Huhn (das)
ไก่
Schwein (das)
หมู

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ