ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 87 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Ich gehe spazieren
ผมกำลังจะไปเดินเล่น
Ich muss nicht Fernsehen gucken
ผมไม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์
Ich muss den Film nicht sehen
ผมไม่จำเป็นต้องดูหนังนั่น
Ich muss den Computer benutzen
ผมจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
Ich muss die Straße überqueren
ผมจำเป็นต้องข้ามถนน
Ich muss Geld ausgeben
ผมจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
Ich muss das per Post abschicken
ผมจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์
Ich muss mich anstellen
ผมจำเป็นต้องยืนเข้าแถว
Ich muss kein Geld auf die Bank einzahlen
ผมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าธนาคาร

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน