ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 86 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Ich fotografiere gern
ผมชอบถ่ายภาพ
Ich spiele gern Gitarre
ผมชอบเล่นกีตาร์
Ich stricke nicht gerne
ผมไม่ชอบการถัก
Ich male nicht gerne
ผมไม่ชอบทาสี
Ich lese gerne
ผมชอบอ่าน
Ich bastele nicht gerne Modellflugzeuge
ผมไม่ชอบสร้างเครื่องบินแบบจำลอง
Ich höre gerne Musik
ผมชอบฟังเพลง
Ich sammele gerne Briefmarken
ผมชอบสะสมแสตมป์
Ich singe nicht gerne
ผมไม่ชอบร้องเพลง
Ich zeichne gerne
ผมชอบวาดรูป

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล