บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 84 ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ

คำศัพท์

ที่ชายหาดมีทรายเยอะไหม
Ist es ein Sandstrand?
มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำไหม
Gibt es einen Badewärter?
ระหว่างเวลาอะไร
Zu welchen Zeiten?
มันปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่
Ist es sicher für Kinder?
มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม
Ist es sicher zu schwimmen?
เราสามารถว่ายน้ำที่นี่ได้ไหม
Können wir hier schwimmen?
น้ำเย็นไหม
Ist das Wasser kalt?
เราสามารถดำน้ำที่นี่โดยไม่มีอันตรายได้หรือไม่
Können wir hier gefahrlos tauchen?
ตรงนี้มีคลื่นใต้น้ำอันตรายไหม
Gibt es gefährlichen Sog?
น้ำขึ้นกี่โมง
Wann ist Flut?
น้ำลดกี่โมง
Wann ist Ebbe?
มีกระแสน้ำแรงหรือเปล่า
Gibt es gefährliche Strömungen?
ผมจะไปยังเกาะได้อย่างไร
Wie komme ich zur Insel?
มีเรือที่จะพาเราไปได้หรือไม่
Kann uns ein Boot bringen?

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม