ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 84 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Ist es ein Sandstrand?
ที่ชายหาดมีทรายเยอะไหม
Gibt es einen Badewärter?
มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำไหม
Zu welchen Zeiten?
ระหว่างเวลาอะไร
Ist es sicher für Kinder?
มันปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่
Ist es sicher zu schwimmen?
มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม
Können wir hier schwimmen?
เราสามารถว่ายน้ำที่นี่ได้ไหม
Ist das Wasser kalt?
น้ำเย็นไหม
Können wir hier gefahrlos tauchen?
เราสามารถดำน้ำที่นี่โดยไม่มีอันตรายได้หรือไม่
Gibt es gefährlichen Sog?
ตรงนี้มีคลื่นใต้น้ำอันตรายไหม
Wann ist Flut?
น้ำขึ้นกี่โมง
Wann ist Ebbe?
น้ำลดกี่โมง
Gibt es gefährliche Strömungen?
มีกระแสน้ำแรงหรือเปล่า
Wie komme ich zur Insel?
ผมจะไปยังเกาะได้อย่างไร
Kann uns ein Boot bringen?
มีเรือที่จะพาเราไปได้หรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต