ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 83 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Wasser (das)
น้ำ
Pool (der)
สระ
Badewärter (der)
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำ
Surfboard (das)
กระดานโฟมว่ายน้ำ
Schnorchel (der)
แว่นตาดำน้ำ
Schnorcheln
ดำน้ำดูปะการัง
Surfen
เล่นกระดานโต้คลื่น
Schwimmen
สระว่ายน้ำ
Tauchen
การดำน้ำ

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต