ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 79 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Flasche (die)
ขวด
Glas (das)
โถ
Dose (die)
กระป๋อง
Packung (die)
กล่อง
Beutel (der)
กระสอบ
Tasche (die)
ถุง
Etwas mehr
อีกหน่อย
Mehr
เพิ่มขึ้น
Eine Portion
ส่วนหนึ่ง
Ein bisschen
เล็กน้อย
Zu viel
มากเกินไป

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน