บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 79 อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร

คำศัพท์

ขวด
Flasche (die)
โถ
Glas (das)
กระป๋อง
Dose (die)
กล่อง
Packung (die)
กระสอบ
Beutel (der)
ถุง
Tasche (die)
อีกหน่อย
Etwas mehr
เพิ่มขึ้น
Mehr
ส่วนหนึ่ง
Eine Portion
เล็กน้อย
Ein bisschen
มากเกินไป
Zu viel

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม