ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 69 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Lebensmittelgeschäft (das)
ร้านขายกับข้าว
Das Lebensmittelgeschäft hat auf
ร้านขายกับข้าวเปิด
Einkaufswagen (der)
รถเข็นช้อปปิ้ง
Korb (der)
ตะกร้า
Haben Sie Reis?
มีข้าวไหม
Kaufen
ซื้อ
Bezahlen
จ่ายเงิน
In welchem Gang?
อยู่ช่องไหน
Metzger (der)
ร้านขายเนื้อ
Bäckerei (die)
เบเกอรี่
Wo ist das Wasser?
น้ำอยู่ที่ไหน
Kochen
ทำอาหาร
Abendessen mit der Familie
ทานอาหารค่ำกับครอบครัว
Ich habe Hunger
ผมหิว
Tisch decken
ตั้งโต๊ะ

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง