ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 65 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Können Sie mir Obst bringen?
คุณเอาผลไม้มาให้ผมได้ไหม
Das ist schmutzig
มันสกปรก
Können Sie mir noch etwas Wasser bringen?
เติมน้ำให้ผมได้ไหม
Das war köstlich
อร่อยมาก
Ist es scharf?
เผ็ดไหม
Ist der Fisch frisch?
ปลาสดไหม
Sind sie süß?
หวานไหม
Sauer
เปรี้ยว
Das Essen ist kalt
อาหารเย็น
Es ist kalt
มันเย็น

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ