ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 64 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Das Fleisch ist roh
เนื้อนี้ดิบ
Ich hätte es gerne blutig
ผมชอบเนื่อไม่สุกมาก
Ich hätte es gerne halb durch
ผมชอบเนื้อสุกปานกลาง
Gut durch
เนื้อสุกๆ
Ich hätte gerne ein ortstypisches Gericht
ผมอยากลองอาหารพื้นบ้าน
Ich bin gegenüber bestimmten Lebensmitteln allergisch
ผมแพ้อาหารหลายอย่าง
Was sind die Zutaten?
มันมีส่วนผสมอะไรบ้าง
Welche Fleischsorten haben Sie?
คุณมีเนื้อชนิดไหน

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด