บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 64 ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร

คำศัพท์

เนื้อนี้ดิบ
Das Fleisch ist roh
ผมชอบเนื่อไม่สุกมาก
Ich hätte es gerne blutig
ผมชอบเนื้อสุกปานกลาง
Ich hätte es gerne halb durch
เนื้อสุกๆ
Gut durch
ผมอยากลองอาหารพื้นบ้าน
Ich hätte gerne ein ortstypisches Gericht
ผมแพ้อาหารหลายอย่าง
Ich bin gegenüber bestimmten Lebensmitteln allergisch
มันมีส่วนผสมอะไรบ้าง
Was sind die Zutaten?
คุณมีเนื้อชนิดไหน
Welche Fleischsorten haben Sie?

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม