ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 63 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Getränk (das)
เครื่องดื่ม
Mit Eis
ใส่น้ำแข็ง
Löffel (der)
ช้อน
Messer (das)
มีด
Gabel (die)
ส้อม
Glas (das)
แก้ว
Teller (der)
จาน
Untertasse (die)
จานรอง
Tasse (die)
ถ้วย
Ich brauche eine Serviette
ผมต้องการผ้าเช็ดปาก
Ich möchte keinen Pfeffer
ผมไม่ต้องการพริกไทย
Pfefferstreuer (der)
ขวดพริกไทย
Können Sie mir das Salz reichen?
ช่วยส่งเกลือให้ผมได้ไหม
Salzstreuer (der)
ขวดเกลือ

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ