ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 62 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Wo finde ich ein gutes Restaurant?
แถวนี้มีร้านอาหารอร่อยไหม
Wir brauchen einen Tisch für vier Personen
เราต้องการโต๊ะสำหรับสี่คน
Ich möchte einen Tisch für zwei Personen reservieren
ผมต้องการจองโต๊ะสำหรับสองคน
Ober (der)
พนักงานเสิร์ฟผู้ชาย
Bedienung (die)
พนักงานเสิร์ฟผู้หญิง
Kann ich die Speisekarte sehen?
ขอผมดูรายการอาหารได้ไหม
Was würden Sie empfehlen?
คุณมีอะไรจะแนะนำไหม
Was ist inklusive?
รวมอะไรบ้าง
Ist ein Salat dabei?
มันมาพร้อมกับสลัดไหม
Was ist die Tagessuppe?
ซุปประจำวันนี้คืออะไร
Welche Tagesgerichte gibt es heute?
วันนี้มีอะไรพิเศษบ้าง
Was möchten Sie essen?
คุณต้องการจะรับประทานอะไร
Der heutige Nachtisch
ของหวานประจำวันนี้

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน