ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 61 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Ich suche eine Halskette
ผมกำลังมองหาสร้อยคอ
Wann macht der Laden zu?
ร้านจะปิดกี่โมง
Haben Sie irgendwelche Sonderangebote?
มีอะไรที่ลดราคาไหม
Ich zahle in bar
ผมจะจ่ายเป็นเงินสด
Können Sie sie für mich zurücklegen lassen?
คุณจองไว้ให้ผมได้ไหม
Nehmen Sie Kreditkarten?
คุณรับบัตรเครดิตหรือไม่
Ich möchte das umtauschen
ผมต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้
Kann ich es umtauschen?
ผมคืนมันได้ไหม
Offen
เปิด
Geschlossen
ปิด
Während der Mittagszeit geschlossen
ปิดพักอาหารกลางวัน
Quittung (die)
ใบเสร็จรับเงิน
Beschädigt
บกพร่อง
Kaputt
แตก
Ausgang (der)
ทางออก
Eingang (der)
ทางเข้า
Verkäufer (der)
คนขาย

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล