ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 57 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Ich gehe einkaufen
ผมจะไปช้อปปิ้ง
Wo ist das Haupteinkaufsgebiet?
บริเวณช็อปปิ้งหลักอยู่ที่ไหน
Ich möchte zum Einkaufszentrum gehen
ผมต้องการที่จะไปศูนย์การค้า
Können Sie mir helfen?
คุณช่วยผมได้ไหม
Ich sehe mich nur um
ผมแค่ดูเฉยๆ
Können Sie mir einige Hemden zeigen?
คุณให้ผมดูเสื้อเชิ้ตได้ไหม
Wo ist die Anprobe?
ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ทางไหน
Kann ich das anprobieren?
ผมลองได้ไหม
Die Farbe steht mir nicht
สีไม่เหมาะกับผม
Haben Sie es in einer anderen Farbe?
คุณมีสีอื่นไหม
Das gefällt mir
ผมชอบมัน
Das gefällt mir nicht
ผมไม่ชอบมัน

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส