ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 55 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Verkehrsmittel (das)
การขนส่ง
Ich brauche ein Taxi
ฉันต้องการแท็กซี่
Ich muss ins Hyatt-Hotel
ฉันจะไปโรงแรมไฮแอท
Wie teuer ist der Fahrpreis?
ค่าโดยสารเท่าไหร่
Verkehr (der)
การจราจร
Hubschrauber (der)
เฮลิคอปเตอร์
Flugzeug (das)
เครื่องบิน
Zug (der)
รถไฟ
U-Bahn-Station (die)
สถานีรถไฟใต้ดิน
Schiff (das)
เรือ
Fahrrad (das)
รถจักรยาน
Lastwagen (der)
รถบรรทุก
Auto (das)
รถ
Bus (der)
รถบัส
Parkhaus (das)
โรงจอดรถ
Parkuhr (die)
มีเตอร์เก็บค่าจอดรถ

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร