ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 53 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Straße (die)
ถนน
Kreuzung (die)
สี่แยก
Verkehrsschild (das)
เครื่องหมายจราจร
Ecke (die)
หัวถนน, มุม
Straßenlampe (die)
ไฟถนน
Ampel (die)
สัญญาณไฟจราจร
Fußgänger (der)
คนเดินเท้า
Straße (die)
ถนน
Zebrastreifen (der)
ทางม้าลาย
Bürgersteig (der)
ทางเท้า
Toiletten (die)
ห้องน้ำ
Toilette (die)
ห้องอาบน้ำ

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์