ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 50 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Sehen Sie hin
มอง
Hören Sie zu
ฟัง
Passen Sie auf
ระมัดระวัง
Feuer (das)
ไฟ
Gehen Sie nach draußen
ออกไปจากที่นี่
Hilfe
ช่วย
Helfen Sie mir
ช่วยฉันด้วย
Beeilen Sie sich
รีบเร่ง
Stopp
หยุด
Polizei (die)
ตำรวจ
Es ist ein Notfall
มันเป็นเรื่องฉุกเฉิน

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก