ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 42 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Abflug (der)
ผู้โดยสารขาออก, ออกเดินทาง
Start (der)
กำลังจะบิน
Landung (die)
กำลังลงจอด
Landebahn (die)
ทางขึ้นลงของเครื่องบิน
Ankunft (die)
ผู้โดยสารขาเข้า, การมาถึง
Abfertigungshalle (die)
อาคารผู้โดยสาร
Nichtraucherbereich (der)
ส่วนที่ปลอดสูบบุหรี่
Zollabfertigung (die)
สำนักงานศุลกากร
Zollfrei
ปลอดภาษี
Sicherheitspersonal (das)
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Metalldetektor (der)
เครื่องตรวจจับโลหะ
Röntgengerät (das)
เครื่อง X-ray
Ausweisdokument (das)
แบบฟอร์มการแสดงตัว

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร