ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 41 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Gepäckfach (das)
ช่องกระเป๋า
Klapptisch (der)
ถาดวางของ
Gang (der)
ทางเดินระหว่างที่นั่ง
Reihe (die)
แถว
Sitzplatz (der)
ที่นั่ง
Kissen (das)
หมอน
Kopfhörer (der)
หูฟัง
Sicherheitsgurt (der)
เข็มขัดนิรภัย
Höhe (die)
ระดับความสูง
Notausgang (der)
ทางออกฉุกเฉิน
Schwimmweste (die)
เสื้อชูชีพ
Tragfläche (die)
ปีก
Heck (das)
หาง

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา