บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 35 คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

คำศัพท์

เก่า
Alt
ใหม่
Neu
หยาบ
Rau
เรียบ
Glatt
หนา
Dick
บาง
Dünn
เย็น (อากาศ)
Kalt
ร้อน (อากาศ)
Heiß
ทั้งหมด
Alle
ไม่มี
Keine
ก่อน
Vor
หลังจาก
Nach

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม