บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 34 คำตรงข้าม: มาก/น้อย

คำศัพท์

มากกว่า
Mehr
น้อยกว่า
Weniger
ถูกต้อง
Richtig
ไม่ถูกต้อง
Falsch
มีความสุข
Glücklich
เสียใจ
Traurig
สะอาด
Sauber
สกปรก
Dreckig
มีชีวิตชีวา, มีชีวิตอยู่
Lebendig
ตาย
Tot
สาย
Spät
แต่แรก
Früh

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม