บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 31 คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก

คำศัพท์

ง่าย
Leicht
ยาก
Schwer
เหมือนกัน
Gleich
แตกต่าง
Unterschiedlich
ดึง
Ziehen
ดัน
Drücken
เล็กน้อย
Wenige
มากมาย
Viele
ยาว
Lang
สั้น
Kurz
ไม่มีอะไร
Nichts
บางสิ่งบางอย่าง
Etwas

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม