ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 31 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Leicht
ง่าย
Schwer
ยาก
Gleich
เหมือนกัน
Unterschiedlich
แตกต่าง
Ziehen
ดึง
Drücken
ดัน
Wenige
เล็กน้อย
Viele
มากมาย
Lang
ยาว
Kurz
สั้น
Nichts
ไม่มีอะไร
Etwas
บางสิ่งบางอย่าง

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่