ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 28 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

An welchem Tag?
วันอะไร
In welchem Monat?
เดือนอะไร
Wann?
เมื่อไหร่
Wann ist Ihr Termin?
คุณมีนัดตอนกี่โมง
Wecken Sie mich um acht
ปลุกฉันตอน 8 โมง
Können wir morgen darüber reden?
เราคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหม
Hinterher
ภายหลัง
Immer
ตลอดเวลา
Vor
ก่อนหน้านี้
Früh
แต่แรก
Später
ภายหลัง
Oft
หลายครั้ง
Nie
ไม่เคย
Jetzt
ขณะนี้
Einmal
ครั้งหนึ่ง
Manchmal
บางครั้ง
Bald
ในไม่ช้า

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม