บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 27 เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร

คำศัพท์

กี่โมงแล้ว
Wie spät ist es?
ตอนกี่โมง
Um welche Uhrzeit?
ตอนนี้บ่ายโมง
Es ist ein Uhr
ตอนนี้เก้าโมงสี่สิบห้า
Es ist neun Uhr fünfundvierzig
ตอน 9 โมง
Um neun Uhr
ตอน 4 โมง
Um vier Uhr
เที่ยง
Zwölf Uhr
เที่ยงคืน
Mitternacht (die)
ตอนเช้า
Morgen (der)
ตอนบ่าย
Nachmittag (der)
ตอนเย็น
Abend (der)
กลางคืน
Nacht (die)

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม