ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 26 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Zweitausendelf
ปีสองพันสิบเอ็ด
Zweitausendzwölf
ปีสองพันสิบสอง
Zweitausenddreizehn
ปีสองพันสิบสาม
Zweitausendvierzehn
ปีสองพันสิบสี่
Zweitausendfünfzehn
ปีสองพันสิบห้า
Zweitausendsechzehn
ปีสองพันสิบหก
Zweitausendsiebzehn
ปีสองพันสิบเจ็ด
Zweitausendachtzehn
ปีสองพันสิบแปด
Zweitausendneunzehn
ปีสองพันสิบเก้า
Welcher Tag ist heute?
วันนี้เป็นวันอะไร
Letzte Woche
อาทิตย์ที่แล้ว
Letzten Monat
เดือนที่แล้ว
Nächste Woche
อาทิตย์หน้า
Nächsten Monat
เดือนหน้า
Nächstes Jahr
ปีหน้า
Heute Abend
คืนนี้
Gestern Abend
เมื่อคืน
Morgen früh
พรุ่งนี้เช้า
Vorgestern
เมื่อวานซืน
Übermorgen
วันมะรืนนี้
Wochenende (das)
สุดสัปดาห์

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน