บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 26 เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร

คำศัพท์

ปีสองพันสิบเอ็ด
Zweitausendelf
ปีสองพันสิบสอง
Zweitausendzwölf
ปีสองพันสิบสาม
Zweitausenddreizehn
ปีสองพันสิบสี่
Zweitausendvierzehn
ปีสองพันสิบห้า
Zweitausendfünfzehn
ปีสองพันสิบหก
Zweitausendsechzehn
ปีสองพันสิบเจ็ด
Zweitausendsiebzehn
ปีสองพันสิบแปด
Zweitausendachtzehn
ปีสองพันสิบเก้า
Zweitausendneunzehn
วันนี้เป็นวันอะไร
Welcher Tag ist heute?
อาทิตย์ที่แล้ว
Letzte Woche
เดือนที่แล้ว
Letzten Monat
อาทิตย์หน้า
Nächste Woche
เดือนหน้า
Nächsten Monat
ปีหน้า
Nächstes Jahr
คืนนี้
Heute Abend
เมื่อคืน
Gestern Abend
พรุ่งนี้เช้า
Morgen früh
เมื่อวานซืน
Vorgestern
วันมะรืนนี้
Übermorgen
สุดสัปดาห์
Wochenende (das)

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม