บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 25 เวลา: เดือนของปี

คำศัพท์

เดือนของปี
Die Monate des Jahres
มกราคม
Januar
กุมภาพันธ์
Februar
มีนาคม
März
เมษายน
April
พฤษภาคม
Mai
มิถุนายน
Juni
กรกฎาคม
Juli
สิงหาคม
August
กันยายน
September
ตุลาคม
Oktober
พฤศจิกายน
November
ธันวาคม
Dezember

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม