ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 18 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Hinter
ข้างหลังของ
Vor
ข้างหน้าของ
Neben
ข้างๆ
Erste Tür rechts
ประตูแรกทางขวา
An der vierten Ampel rechts
ถึงไฟแดงที่สี่แล้วเลี้ยวขวา
Verstehen Sie mich?
คุณเข้าใจผมไหม
Norden (der)
ทิศเหนือ
Westen (der)
ทิศตะวันตก
Süden (der)
ทิศใต้
Osten (der)
ทิศตะวันออก
Nach rechts
ไปทางขวา
Nach links
ไปทางซ้าย
Gibt es einen Aufzug?
มีลิฟท์ไหม
Wo ist die Treppe?
บันไดอยู่ที่ไหน
In welche Richtung?
ไปทางไหน
Zweite Tür links
ประตูที่สองด้านซ้าย
An der Ecke links abbiegen
ถึงหัวถนนข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน