ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 17 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Geradeaus
ตรงไปเลย
Hinten
ข้างหลัง
Nach vorne
ข้างหน้า
Drinnen
ข้างใน
Draußen
ข้างนอก
Hier
ที่นี่
Da
ที่นั่น
Nah
ใกล้
Weit
ไกล
An der Wand
ตามผนัง
Um die Ecke
ตรงหัวมุม
Am Schreibtisch
ที่โต๊ะ
In der Schlange
ในแถว
Unten
ชั้นล่าง
Oben
ชั้นบน
Den Gang entlang
เลยไปตามทางเดินในตึก

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า