ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 16 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Einen Augenblick
แป๊ปหนึ่ง
Warten Sie hier
รอที่นี่
Folgen Sie mir
ตามผมมา
Sie wird Ihnen helfen
เธอคนนั้นจะช่วยคุณ
Kommen Sie rein
เข้ามา
Setzen Sie sich
นั่งลง
Kommen Sie her
มาที่นี่
Zeigen Sie es mir
โชว์ให้ผมดู

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว