บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 15 หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

คำศัพท์

หนึ่งพัน
Tausend
สองพัน
Zweitausend
สามพัน
Dreitausend
สี่พัน
Viertausend
ห้าพัน
Fünftausend
หกพัน
Sechstausend
เจ็ดพัน
Siebentausend
แปดพัน
Achttausend
เก้าพัน
Neuntausend
หนึ่งหมื่น
Zehntausend

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม