บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 14 หมายเลข: 100 ถึง 1000

คำศัพท์

หนึ่งร้อย
Hundert
สองร้อย
Zweihundert
สามร้อย
Dreihundert
สี่ร้อย
Vierhundert
ห้าร้อย
Fünfhundert
หกร้อย
Sechshundert
เจ็ดร้อย
Siebenhundert
แปดร้อย
Achthundert
เก้าร้อย
Neunhundert
หนึ่งพัน
Tausend

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม