บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 13 หมายเลข: 10 ถึง 100

คำศัพท์

สิบ
Zehn
ยี่สิบ
Zwanzig
สามสิบ
Dreißig
สี่สิบ
Vierzig
ห้าสิบ
Fünfzig
หกสิบ
Sechzig
เจ็ดสิบ
Siebzig
แปดสิบ
Achtzig
เก้าสิบ
Neunzig
หนึ่งร้อย
Hundert

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม