บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 12 หมายเลข: 21 ถึง 30

คำศัพท์

ยี่สิบเอ็ด
Einundzwanzig
ยี่สิบสอง
Zweiundzwanzig
ยี่สิบสาม
Dreiundzwanzig
ยี่สิบสี่
Vierundzwanzig
ยี่สิบห้า
Fünfundzwanzig
ยี่สิบหก
Sechsundzwanzig
ยี่สิบเจ็ด
Siebenundzwanzig
ยี่สิบแปด
Achtundzwanzig
ยี่สิบเก้า
Neunundzwanzig
สามสิบ
Dreißig

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม