บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 10 หมายเลข: 0 ถึง 10

คำศัพท์

ตัวเลข
Zahlen
หนึ่ง
Eins
สอง
Zwei
สาม
Drei
สี่
Vier
ห้า
Fünf
หก
Sechs
เจ็ด
Sieben
แปด
Acht
เก้า
Neun
สิบ
Zehn

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม