บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 9 เริ่ม: คำสำนวน

คำศัพท์

อีกเรื่องหนึ่ง
Übrigens
อย่างน้อยที่สุด
Mindestens
ในที่สุด
Schließlich
อย่างไรก็ตาม
Allerdings
ดังนั้น
Daher
ไม่เป็นไร
Keine Sorge
นั่นขึ้นอยู่กับ
Das kommt drauf an
ฉันขอโทษ
Tut mir leid
ตอนนี้
Sofort
ฉันไม่รู้
Ich weiß nicht
เช่นนี้
Wie das

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม