บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 6 เริ่ม: คำถามสั้น

คำศัพท์

เมื่อไหร่
Wann?
ที่ไหน
Wo?
อันไหน
Welche?
ใคร
Wer?
ของใคร
Wessen?
ทำไม
Warum?
อะไร
Was?
อย่างไร
Wie?
นานเท่าไหร่
Wie lange?
เท่าไหร่
Wie viel?
คุณมีไหม
Haben Sie?
ถึงใคร
An wen?
กับสิ่งไหน
Womit?

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม