ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 5 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Ich
ฉัน
Du
คุณ
Er
เขาผู้ชาย
Sie
เธอ
Wir
พวกเรา
Ihr
พวกคุณ
Sie
พวกเขา
Mein
ของฉัน
Dein
ของคุณ
Sein
ของเขา
Ihr
ของเธอ
Diese
นี้
Jene
นั้น
Diese
เหล่านี้
Jene
เหล่านั้น

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี