ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 4 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Bitte
ได้โปรด
Vielen Dank
ขอบคุณ
Nichts zu danken
ด้วยความยินดี
Gesundheit
ขอให้คุณแข็งแรง
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
สุขสันต์วันเกิด
Herzlichen Glückwunsch
ขอแสดงความยินดี
Viel Glück
โชคดี
Wie heißen Sie?
คุณชื่ออะไร
Ich heiße Maria
ฉันชื่อ มาเรีย
Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht verstanden
ขอโทษนะ เมื่อกี้ฉันไม่ได้ยินชื่อของคุณ
Freut mich, Sie kennen zu lernen
ยินดีที่ได้พบคุณ
Wo kommen Sie her?
คุณมาจากที่ไหน
Ich bin aus New York
ฉันมาจากนิวยอร์ก

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์