บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 3 เริ่ม: พูดช้าลง

คำศัพท์

พูดช้าๆ
Sprechen Sie bitte langsam
ฉันไม่เข้าใจ
Ich verstehe nicht
คุณเข้าใจไหม
Verstehen Sie mich?
แน่นอน
Sicher
ได้โปรดพูดซ้ำอีกครั้ง
Wiederholen Sie das bitte
อีกครั้ง
Noch mal
คำต่อคำ
Wort für Wort
ช้าๆ
Langsam
ฉันควรพูดว่าอย่างไร
Wie sagt man?
มันหมายความว่าอย่างไร
Was bedeutet das?
คุณพูดว่าอะไร
Was haben Sie gesagt?
คุณมีคำถามหรือไม่
Haben Sie eine Frage?

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม