ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 3 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Sprechen Sie bitte langsam
พูดช้าๆ
Ich verstehe nicht
ฉันไม่เข้าใจ
Verstehen Sie mich?
คุณเข้าใจไหม
Sicher
แน่นอน
Wiederholen Sie das bitte
ได้โปรดพูดซ้ำอีกครั้ง
Noch mal
อีกครั้ง
Wort für Wort
คำต่อคำ
Langsam
ช้าๆ
Wie sagt man?
ฉันควรพูดว่าอย่างไร
Was bedeutet das?
มันหมายความว่าอย่างไร
Was haben Sie gesagt?
คุณพูดว่าอะไร
Haben Sie eine Frage?
คุณมีคำถามหรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน