ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 2 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Sprechen Sie Englisch?
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
Ja etwas
ได้ นิดหน่อย
Ja
ใช่
Nein
ไม่
Freut mich, Sie kennen zu lernen
ยินดีที่ได้รู้จัก
Freut mich, Sie zu sehen
ยินดีที่ได้เจอคุณ
Herr
นาย
Frau
นาง
Fräulein
นางสาว

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย