ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 1 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Hallo
สวัสดี
Guten Morgen
สวัสดีตอนเช้า
Guten Tag
สวัสดีตอนบ่าย
Guten Abend
สวัสดีตอนเย็น
Gute Nacht
ราตรีสวัสดิ์
Und Ihnen?
แล้วคุณล่ะ
Willkommen
ยินดีต้อนรับ
Es ist ein schöner Tag
วันนี้อากาศดีมาก
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag
ขอให้มีความสุขมากๆ ในวันนี้
Auf Wiedersehen
ลาก่อน
Bis später
แล้วพบกันใหม่
Bis morgen
แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้
Entschuldigung
ประทานโทษ
Kann ich Ihnen helfen?
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว