ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 106 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Vet gedrukt
ตัวหนา (ข้อความ)
Sjabloon
แบบ
Voorkeur
การตั้งค่า
Kruis aan bij het hokje
ขีดกากบาทในกล่อง
Document overplaatsen
การถ่ายโอนไฟล์
Inloggen
เข้าสู่ระบบ
Trefwoord
คำหลัก
Gebruikersnaam
ชื่อผู้ใช้
Wachtwoord
รหัสผ่าน
Digitale handtekening
ลายเซ็นดิจิตอล
Gemeenschappelijk domein
สาธารณะสมบัติ
Bandbreedte
ช่วงความถี่ของคลื่น
Banier
แบนเนอร์
Icoon
ไอคอน
Veel gevraagde vragen
คำถามที่ถามบ่อย

เพิ่มเติม ภาษาดัตช์

บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว