ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 99 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Ik zoek een nietmachine
ผมกำลังมองหาเครื่องเย็บกระดาษ
Punaise
เป๊ก
Potlood
ดินสอ
Boek
หนังสือ
Papier
กระดาษ
Notitieblok
สมุดบันทึก
Dia’s
สไลด์
Kalender
ปฏิทิน
Plakband
เทป
Ik heb een kaart nodig
ผมจำเป็นต้องหาแผนที่