ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 98 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Waar is de schaar?
กรรไกรอยู่ที่ไหน
Potlood slijper
กบเหลาดินสอ
Paperclip
คลิปหนีบกระดาษ
Ik heb een pen nodig
ผมต้องการปากกา
Schrijfblok
สมุดฉีก
Liniaal
ไม้บรรทัด
Envelop
ซองจดหมาย
Postzegel
แสตมป์
Lijm
กาว
Gum
ยางลบ