ภาษาไทย ภาษาดัตช์ บทเรียน 97 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาดัตช์ :: บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาดัตช์ ภาษาไทย

Fax
เครื่องแฟ็กซ์
Kopieer apparaat
เครื่องถ่ายเอกสาร
Telefoon
โทรศัพท์
Projector
เครื่องฉาย
Computer
คอมพิวเตอร์
Scherm
จอภาพ
Werkt de printer?
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Diskette
แผ่นดิสก์
Rekenmachine
เครื่องคิดเลข